fbpx
Mobile Menu Icon

Natur, drikkevand og bier

Nicolinelund udvider snart med nye landsbyer, der med hver sine gadekær, med en stor fælles eng og særlige naturvenlige haver skal medvirke til at støtte vores pressede natur.

Den nært forestående udvidelse af villakvarteret Nicolinelund i Strøby Egede byder på meget mere end byggegrunde og godt nabofællesskab i en æblelund ved havet. Ægteparret, der udstykker Stolpegaards landbrugsjord, Käte M. Gjørup og Anker Nielsen, går nu i gang med at udvikle et nyt kvarter med naturen for bordenden – en plan som har været to år undervejs.

På sigt vil Nicolinelund udvide med fire nye landsbyer, der med sine haver, gadekær og en stor eng med vådområder skal bidrage til at styrke levesteder for insekter, padder, fugle og pattedyr.

”Vi omlægger konventionelt dyrket landbrugsjord til et villakvarter, som har til formål at styrke biodiversiteten”, forklarer Käte M. Gjørup og fortsætter.

”Vi anlægger skønne byggegrunde, og der opføres huse for alle generationer i en dejlig æblelund. Samtidig er vi meget optagede af at udvikle uden at afvikle naturen. Vi ser det som vores pligt at bidrage til et godt plante- og dyreliv på det Stevns, som vi selv elsker så højt. Og med den nye plan synes vi, at vi har fundet vores vej.”

Naturen for bordenden
”Naturen findes ikke kun i vores smukke Ådal, i vores enge, kyster eller klinter. Naturen findes også helt tæt på i vores haver og i vores grønne fællesarealer, hvis vi indretter dem rigtigt. Ved at indtænke naturen, kan vi skabe levesteder for både vilde bier, smukke sommerfugle, pindsvin, egern, harer, ugler og mange andre dyr. Men vel at mærke kun hvis vi giver dem plads. Netop derfor bliver Nicolinelunds eng med sine vådområder en stor, vidtstrakt naturkorridor fra nord til syd. Engen vil binde alle Nicolinelunds gadekær, søer og landsbyer sammen, og på den måde får vi et meget stort, sammenhængende areal”, forklarer Käte M. Gjørup.

Formålet med Nicolinelunds eng er altså at sikre en grøn korridor hvorfra plante- og dyrelivet kan spredes og bevæge sig på en naturlig måde på kryds og tværs. Dyrene vil kunne bevæge sig over engen, gennem åbne haver og søge ly i de omkransende diger. Det bliver ifølge Käte M. Gjørup ikke bare til gavn for dyrelivet, men også til glæde for alle som bor i og omkring Nicolinelund.

”Vi tror på, at vi, ved at skabe naturoplevelser lige uden for køkkenvinduerne, bliver bedre i stand til at forstå og tage vare på den ’store natur’. Med engens centrale placering i det nye kvarter skaber vi naturglæde til rigtig mange, og det bliver et samlingssted for høslet og høstfest for enhver, som har lyst til at være med. Gennem engen løber desuden en natursti, som forbinder området med kysten og Ådalen, til glæde for alle i og omkring Nicolinelund”, fortæller Käte M. Gjørup.

Ny natur kræver plads
Nicolinelunds ambition er at invitere naturen helt tæt på, og det kræver naturligvis plads.

”Vi har valgt at investere i at give naturen plads og dedikere en god del kvadratmeter til gavn for biodiversiteten. Sammenlignet med andre udstykninger i kommunen har vi reduceret den bebyggede del med mere end en tredjedel”, fortæller Käte M. Gjørup.

I praksis betyder det, at der i det nye bolig- og naturområde kun bliver omkring otte boliger pr. hektar. I forhold til kommunens vejledende rettesnor om ti boliger pr. hektar svarer det til en reduktion på omkring 30 boliger. Sammenlignet med andre udstykninger i kommunen er antallet reduceret med over 70 boliger. Disse frigjorte arealer skal gå til eng og gadekær.

At få omlagt den konventionelt dyrkede mark til et naturvenligt boligområde, er ganske vist en lang proces og et stort arbejde, man skal gå ydmygt til. At genoprette marken til et stykke med eng og gadekær med høj naturværdi tager tid. Men vi tager opgaven gradvist – stykke for stykke. Og jo før vi får et stort samlet område med engen og de fire landsbyer, som bidrager til biodiversiteten, jo bedre.

Ud over den store eng midt mellem landsbyerne fokuserer Nicolinelund på at sikre, at haverne også bidrager. De nye beboere anspores til at skabe ideelle betingelser for dyre- og plantelivet. Et naturrigt kvarter stiller store krav til indretning af både haver og fællesarealer. Käte M. Gjørup og hendes mand samarbejder derfor med dygtige forskere og naturorganisationer om, hvordan der skabes optimale forhold.

”Alle haver og fællesarealer i Nicolinelund er naturligvis giftfrie, det er fundamentalt vigtigt. Både af hensyn til vores drikkevand og til vores insekter, fugle og pattedyr. Men derudover er det væsentligt at se på beplantningen, som har meget stor betydning for den biologiske mangfoldighed. Selvfølgelig skal vi i de nye landsbyer i Nicolinelund stadigvæk have skønne æblelunde, men vi har anstrengt os for, at langt flere hjemmehørende vækster, i form af artsrige plæner, buske og flotte store træer, skal berige og begrønne det nye kvarter.”

Grøn kurs i kommunen
Mange kommuner er ifølge Käte M. Gjørup meget langt i forhold til at tænke naturen ind i byudvikling. Og hun håber, at etableringen og udvidelsen af Nicolinelund kan bidrage til at åbne dørene for dette på Stevns.

”Hér i sensommeren gennemførte Stevns kommune en åben visions workshop, hvor alle interesserede borgere kunne deltage. Borgerne prioriterede især natur, bæredygtighed og fællesskab. Det er værdier, som også er herskende i Nicolinelund, så vi er naturligvis glade for, at vi med vores nye plan har sat en kurs, som også borgerne på Stevns finder væsentlig og relevant.”

Afslutningsvis fremhæver Käte M. Gjørup, at også Stevns Kommune har taget et skridt mere på vejen mod den grønne dagsorden. Stevns har netop erklæret sig som bi-venlig kommune og budgetteret med 400.000 kr. til nye grønne tiltag.

”Sådanne tiltag skal vi have meget mere af, for jo mere både borgere og kommune tænker og agerer grønt, jo mere konkret forskel gør det. Og det er der brug for, hvis vores børnebørn og oldebørn også skal glædes ved et naturrigt Stevns.”

Få mere at vide
Skriv eller ring til Søren Lauritsen, Nybolig. Telefon 61 20 00 23.
TILMELD NYHEDSBREV
Vær blandt de første, der får besked om åbning af nye etaper og events i Nicolinelund.
Besøg os
Tæt på naturen, havet og byen
NATURENS STØRSTE STEMME ER MED OS
Gårdhavehuse for de naturglade på 50+
Presse
"Nybyggeri med naturen som deltager"
Se indslag, hvor Nicolinelunds ejere, Käte M. Gjørup og Anker Nielsen fortæller om deres visioner for Nicolinelund.
"På Stevns bygges både for mennesker og dyr"
Ægtepar vil genskabe natur og give plads til trækfugle, sommerfugle, salamandere og oprindelige plantearter, når de udstykker marken omkring deres gård i Strøby Egede. Alma på 4 år fra Nørrebro er helt med på ideen.
I samarbejde med
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles ikke med tredjepart
Tilmeld nyhedsbrev
Vær blandt de første, der får besked om åbning af nye etaper og events i Nicolinelund.